Porselen

Porselen

Porselen birden fazla metalin metal olmayan başka elementler ile birleşerek  yüksek ısılarda işlenmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bir maddedir.

Eski yunancada keramikos (yanmış madde,yanık ) tan türetilen seramik terimi günümüzde bir çok farklı endüstriyel alanda kullanılmaktadır.

Porselen sözcüğünün Latince istiridye anlamına gelen “Porsella” kelimesinden türetildiği tahmin edilmektedir. Porseleni Avrupa’ya tanıtanlar, başta Marco Polo olmak üzere, çeşitli deniz yollarını keşfeden Portekizli tüccarlar olmuştur

Porselen; tümü killi topraktan yapılmış veya daha açık bir deyimle kil 
ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş ürünlerin oluşturduğu büyük seramik 
grubunun bir elemanıdır. 

Porselenler kaolin, kuvars ve feldispat maddelerinden üretilir. Kaolin, porselen hamurunun kolay yoğurulmasını, şekil almasını ve rengini sağlayan hammaddedir. Kuvars ise, iskelet yapıcı hammadde olup, camsı faz oluşumunu sağlayan feldispat içinde önemli bir oranda çözünerek, porselen hamurunun sert, camsı, ısıya ve kimyasal etkilere dayanıklı olmasını sağlar.

Porseleni oluşturan üç ana madde kuartz,kaolin ve feldspar dır.

Dişhekimliğinde çok yaygın olarak kullanılan porselen ve seramik dolgular,kaplamalar yada protezler,ortodontik tellerde ve bağlantı aparatlarında da kullanıma sunulmuştur.

Içerdikleri ana maddelerin oranı incelendiğinde dişhekimliği porselen sistemlerinin çoğunluğu feldspar  içerdikleri için feldspatik porselen olarak adlandırılırlar.

Dişhekimliğnde kullanılan porselenlerin pişirilme ısıları yaklaşık olarak 900-1300 C arasındadır.

Dental porselenlerin desteklendiği farklı alt yapı yada taşıyıcı sistemler vardır.Porselenler bu alt yapı destekleri olmadan çok kırılgan ve kullanımı mümkün değildir.Alt yapı destek maddesi olarak;

Mika (Dicor),                                          Işık geçirgenliği yok

Platin foli (sunrise)                                  Işık geçirgenliği yok

Elektroforetik altın (galvano)                Işık geçirgenliği yok

Kıymetsiz metal alaşımlar (Cr,Co,Ni)  Işık geçirgenliği yok

Kıymetli alaşımlar (Au-Pl)                                 Işık geçirgenliği yok

İnfiltre cam seramikler (İnceram)                     Işık geçirgenliği var

Cam seramikler (Empress)                                 Işık geçirgenliği var

Polikristalin seramikler (Zirkonya,Alumina)    Işık geçirgenliği var